Yerel Yönetimler Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Yerel yönetimler yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleridir. Küreselleşme sürecinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması bu alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır. Yerel Yönetimler Önlisans Programı da artan bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış yerel yönetimlerde çalışabilecek personel yetiştirmek amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Yerel yönetimler Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
HUK107U Türk Anayasa Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İKT101U İktisada Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH101U Genel Muhasebe  Zorunlu 3+0 4.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HİT102U Halkla İlişkiler  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL104U Yönetim ve Organizasyon  Zorunlu 3+0 4.0
KMT102U Kentsel ve Çevresel Koruma  Zorunlu 3+0 4.0
KMT106U Restorasyon ve Koruma İlkeleri  Zorunlu 3+0 4.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İŞY201U Proje Analizi ve Değerlendirme  Zorunlu 3+0 3.0
KMT201U Kültürel Miras Yönetimi  Zorunlu 3+0 3.0
MLY201U Türk Vergi Sistemi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY203U Kamu Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
YYT201U Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı  Zorunlu 3+0 4.0
YYT203U Şehircilik  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK210U İdare Hukuku  Zorunlu 3+0 5.0
İKT402U Türkiye Ekonomisi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL202U Kamu Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
MLY392U Mahalli İdareler Maliyesi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
YYT202U Yerel Yönetimler  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Yerel yönetimler Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Yerel yönetimler Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Yerel yönetimler Önlisans Programı Diploması” alırlar.