Tarım Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Tarım Önlisans Programının amacı tarımsal üretimin tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtü altı üretim sistemlerini bilen, bitki hastalıkları, bitki zararlıları, hayvan yetiştirme ve hayvan besleme ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında temel prensipleri bilen, tohum eldesi, sınıflandırma ve muhafazası, fide ve fidan üretim teknikleri, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerinden haberdar teknik elemanlar yetiştirmektir. Ürünlerin pazara hazırlanması ve kıymetlendirilmesi konularında teknik bilgi ve deneyime sahip, tarımın ekonomik bir uğraş olduğunu bilen, doğal kaynaklar ve iklim verilerinin tarımda değerlendirilebileceğini bilen, toprak yapısı, bitki besleme, ekoloji ve peyzaj konularında güncel bilgi ve uygulamalara hakim, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması bilincine sahip mezunlar vermektir. Tarımsal yapıların özellikleri ve sulama konularında teknik donanıma sahip, tarımda alet ve makinanın en iyi kullanımı konusunda donanımlı, makinaları tanıyan, ayarlarını bilen ve doğru bir biçimde uygulayan, bilimsel doğruları ilke edinmiş analitik bir düşünce yapısına sahip, dinamik, girişimci, ulusal önceliklerimizi daima en üstte tutan Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına sahip teknikerler yetiştirmektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Tarım Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
BİY101U Genel Biyoloji I  Zorunlu 3+0 4.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
KİM101U Genel Kimya I  Zorunlu 3+0 4.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
TEK101U Teknolojinin Bilimsel İlkeleri I  Zorunlu 3+0 4.0
TRM103U Ekoloji ve Çevre Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
TRM105U Tarımsal Meteoroloji  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
BİY102U Genel Biyoloji II  Zorunlu 3+0 4.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
KİM102U Genel Kimya II  Zorunlu 3+0 4.0
TRM101U Tarım Ekonomisi  Zorunlu 3+0 4.0
TRM102U Bahçe Tarımı I  Zorunlu 3+0 4.0
TRM104U Tarla Bitkileri I  Zorunlu 3+0 4.0
TRM106U Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme  Zorunlu 4+0 5.0
Toplam 37
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TRM201U Hayvan Yetiştirme  Zorunlu 3+0 4.0
TRM203U Bahçe Tarımı II  Zorunlu 3+0 4.0
TRM205U Tarla Bitkileri II  Zorunlu 3+0 3.0
TRM207U Fitopatoloji  Zorunlu 3+0 4.0
TRM209U Entomoloji  Zorunlu 3+0 4.0
TRM211U Tarımsal Yapılar ve Sulama  Zorunlu 4+0 5.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TRM202U Hayvan Besleme  Zorunlu 3+0 3.0
TRM204U Gıda Bilimi ve Teknolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
TRM206U Tarım Alet ve Makinaları  Zorunlu 4+0 5.0
TRM208U Peyzaj Çevre ve Tarım  Zorunlu 3+0 4.0
TRM212U Örtü Altı Üretim Sistemleri  Zorunlu 3+0 4.0
TRM214U Balık Yetiştiriciliği Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Tarım Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarım Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarım Önlisans Programı Diploması” alırlar.