Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programının amacı özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyenlerin akademik eğitim almak suretiyle bir özel güvenlik personelinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen, temel hak ve özgürlüklere saygılı elemanlar yetiştirmektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Programa Kayıt İçin Özel Koşul

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 170 cm'den, kız adayların 163 cm’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK111U Hukukun Temel Kavramları I  Zorunlu 3+0 4.0
HUK115U Anayasa I  Zorunlu 3+0 4.0
HUK117U Temel İnsan Hakları Bilgisi I  Zorunlu 3+0 4.0
İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL111U Yönetim ve Organizasyon I  Zorunlu 3+0 4.0
SOS113U Davranış Bilimleri I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK112U Hukukun Temel Kavramları II  Zorunlu 3+0 4.0
HUK116U Anayasa II  Zorunlu 3+0 4.0
HUK118U Temel İnsan Hakları Bilgisi II  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL112U Yönetim ve Organizasyon II  Zorunlu 3+0 4.0
SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS114U Davranış Bilimleri II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK215U Ceza Hukukuna Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
HUK217U Özel Güvenlik Hukuku I  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK201U Güvenlik Sistemleri  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK203U Olaylara Müdahale Esasları  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK205U Kriminoloji  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ201U Sosyal Psikoloji I  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
HUK218U Özel Güvenlik Hukuku II  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK202U Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK204U Özel Güvenlik Meslek Etiği  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK206U Suç Önleme Modelleri  Zorunlu 3+0 4.0
ÖGK208U Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ202U Sosyal Psikoloji II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı Diploması” alırlar.