Medya ve İletişim Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Medya ve İletişim Önlisans Programının amacı, yerel, bölgesel ya da ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Medya ve İletişim Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İLT107U İletişim Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MEİ101U Haberciliğin Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ103U Medya ve İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ105U Siyasal İletişim  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İLT104U Etkili İletişim Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
İLT110U Uluslararası İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
İLT112U İletişim Kuramları  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MEİ102U Haber Toplama Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
RTP102U Radyo ve Televizyonda Program Yapımı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS106U Birey ve Davranış  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FOT211U Basın Fotoğrafçılığı  Zorunlu 3+0 4.0
HUK213U Medya Hukuku  Zorunlu 3+0 4.0
İLT211U İletişim Ortamları Tasarımı  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ201U Haber Yazma Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ203U İnternet Yayıncılığı  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ205U Medyada Çalışma Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
MEİ202U Haber Türleri  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ204U Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği  Zorunlu 3+0 3.0
MEİ206U Medya Siyaset Kültür  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ208U Medya ve Etik  Zorunlu 3+0 4.0
MEİ210U Medya ve Reklam  Zorunlu 3+0 4.0
SOS316U Medya Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Medya ve İletişim Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Medya ve İletişim Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Önlisans Programı Diploması” alırlar.