Marka İletişimi Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Marka İletişimi Önlisans Programının amacı, marka iletişimi ve pazarlama iletişiminin temel kavramlarını bilen ve bu kavramlar çerçevesinde oluşan teorik bilgiyi pratiğe dönüştürebilecek; kurum ve kuruluşların markalaşma sürecinin yönetilmesine yardımcı olabilecek; kendini gelişime ve geliştirmeye adamış; görev ve sorumluluklarının bilincinde,  her türlü görevde kurumsal, kültürel, toplumsal ve etik değerlere, sosyal adalete saygılı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Marka İletişimi Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İKT101U İktisada Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
İLT107U İletişim Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
PSİ103U Psikoloji  Zorunlu 4+0 6.0
PZL103U Pazarlama Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HİT102U Halkla İlişkiler  Zorunlu 3+0 4.0
İLT110U Uluslararası İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MAİ102U Marka ve Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ104U Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma I  Zorunlu 3+0 4.0
PZL106U Bütünleşik Pazarlama İletişimi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR116U Genel Uygarlık Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İLT207U İkna Edici İletişim  Zorunlu 3+0 4.0
İŞY203U Yenilik Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ201U Reklamcılık  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ203U Medya Planlama  Zorunlu 3+0 4.0
PMY201U Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
PZL209U Tüketici Davranışları  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
İLT206U Dijital İletişim ve Yeni Medya  Zorunlu 3+0 4.0
KÜL202U Görsel Kültür  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ202U Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma II  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ204U Marka İletişim Kampanyaları  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ206U Marka İletişimi Tasarımı ve Uygulamaları  Zorunlu 3+0 4.0
MAİ208U Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam  

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Marka İletişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Marka İletişimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.