İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli İK çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanımlı kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramları  Zorunlu 3+0 4.0
İKT101U İktisada Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
İLT107U İletişim Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH101U Genel Muhasebe  Zorunlu 3+0 4.0
SOS204U Davranış Bilimlerine Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
ÇEK304U Sendikacılık  Zorunlu 3+0 4.0
ÇMH104U Toplantı ve Sunu Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HİT102U Halkla İlişkiler  Zorunlu 3+0 4.0
İKY102U Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL104U Yönetim ve Organizasyon  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ104U Çalışma Psikolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK205U Çalışma İlişkileri  Zorunlu 3+0 4.0
ÇEK403U İş Sağlığı ve Güvenliği  Zorunlu 3+0 5.0
İKY201U Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları  Zorunlu 3+0 4.0
İKY203U E-İş Süreçleri  Zorunlu 3+0 4.0
İKY205U İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme  Zorunlu 3+0 4.0
İKY207U Ücret ve Ödül Yönetimi  Zorunlu 3+0 3.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ÇEK402U Çalışma Yaşamının Denetimi  Zorunlu 3+0 4.0
HİT206U Kurumsal Sosyal Sorumluluk  Zorunlu 3+0 3.0
İKY202U Görüşme Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
İKY204U Performans Yönetimi  Zorunlu 3+0 4.0
İLT204U Kültürlerarası İletişim  Zorunlu 3+0 5.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TKY202U Kalite Yönetim Sistemleri  Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.