İlahiyat Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. İlahiyat Önlisans Programı lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içinde ve çağdaş eğitim olanaklarıyla kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır​.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İlahiyat Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA1001 Arapça I (APÇ) Zorunlu 2+0 4.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
İLH1001 İslam İnanç Esasları  Zorunlu 2+0 4.0
İLH1002 İslam İbadet Esasları  Zorunlu 2+0 4.0
İLH1003 İslam Ahlak Esasları  Zorunlu 2+0 4.0
İLH1004 İlk Dönem İslam Tarihi  Zorunlu 4+0 7.0
İLH1005 İslam Sanatları Tarihi  Zorunlu 2+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA1002 Arapça II (APÇ) Zorunlu 2+0 4.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
İLH1006 Tefsir Tarihi ve Usulü  Zorunlu 4+0 6.0
İLH1007 Hadis Tarihi ve Usulü  Zorunlu 4+0 6.0
İLH1008 İslam Hukukuna Giriş  Zorunlu 2+0 4.0
İLH1009 İslam Kurumları ve Medeniyeti  Zorunlu 2+0 4.0
İLH1010 Türk İslam Edebiyatı  Zorunlu 2+0 3.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA2001 Arapça III (APÇ) Zorunlu 2+0 3.0
İLH2001 Tefsir  Zorunlu 4+0 6.0
İLH2002 Günümüz Fıkıh Problemleri  Zorunlu 2+0 3.0
İLH2003 İslam Düşünce Tarihi  Zorunlu 2+0 3.0
İLH2004 İslam Mezhepleri Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
İLH2005 Din Psikolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ARA2002 Arapça IV (APÇ) Zorunlu 2+0 3.0
İLH2006 Hadis  Zorunlu 4+0 6.0
İLH2007 Kelam'a Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
İLH2008 Din Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
İLH2009 Yaşayan Dünya Dinleri  Zorunlu 2+0 3.0
İLH2010 Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik  Zorunlu 2+0 3.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

İlahiyat Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

İlahiyat Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı Diploması” alırlar.