Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu etik ilkelere saygılı, emlak değerlemesi, emlak pazarlanması, emlak yönetimi konularında mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM101U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
FRA101U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK111U Hukukun Temel Kavramları I  Zorunlu 3+0 4.0
İKT103U İktisada Giriş I  Zorunlu 3+0 5.0
İNG101U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL107U Genel İşletme  Zorunlu 3+0 5.0
MUH103U Genel Muhasebe I  Zorunlu 3+0 5.0
PZL103U Pazarlama Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM102U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
EMY102U Gayrimenkul Ekonomisi  Zorunlu 3+0 4.0
FİN102U Finans Matematiği  Zorunlu 3+0 3.0
FRA102U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
HUK112U Hukukun Temel Kavramları II  Zorunlu 3+0 4.0
İLT104U Etkili İletişim Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
İŞL108U Girişimcilik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH104U Genel Muhasebe II  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EMY201U Konut Yapı Kooperatifçiliği  Zorunlu 3+0 4.0
EMY203U Bina ve Yapım Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
EMY205U Gayrimenkullerde Vergilendirme  Zorunlu 3+0 4.0
FİN203U Girişim Finansmanı  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
YYT201U Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı  Zorunlu 3+0 4.0
YYT203U Şehircilik  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EMY202U Bina ve Site Yöneticiliği  Zorunlu 3+0 4.0
EMY204U Emlak Finans ve Emlak Değerleme  Zorunlu 3+0 4.0
EMY206U Emlak Yönetimi ve Pazarlaması  Zorunlu 3+0 4.0
EMY208U Gayrimenkul Yönetiminde Mesleki Etik  Zorunlu 3+0 4.0
MUH206U İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR220U Mimarlik Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.