Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programının amacı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri ve konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Ülkemizde bilimsel çalışmalardaki, kamu kuruluşlarındaki ve özel sektördeki coğrafi bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda yetişmiş eleman eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede teknoloji etkin olarak kullanılabilecek ve her yıl özellikle kamu kuruluşları tarafından milyonlarca dolar maliyetli olarak oluşturulan sistemler atıl durumda kalmayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormancılık ağırlıklı çalışmalarda bu teknolojinin daha yaygın ve etkin olarak kullanılması sonucu, bu bazdaki çalışmaların niteliği yükselebilecektir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2016 YGS puan türlerinin en az birinden, 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Bu programa kayıt olabilmek için Yeni Kayıt sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
CBS103U Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Zorunlu 3+0 4.0
CBS105U Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik Zorunlu 3+0 4.0
CBS109U Bilgisayar Destekli Temel Tasarım Zorunlu 3+0 4.0
CBS111U Bilgisayar Destekli Harita Yapımı I Zorunlu 3+0 4.0
CBS113U Konumsal Veritabanı I Zorunlu 3+0 4.0
CBS115U Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Matematik Zorunlu 3+0 4.0
İNG101U Yabancı Dil I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
CBS104U Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 3+0 4.0
CBS112U Bilgisayar Destekli Harita Yapımı II Zorunlu 3+0 4.0
CBS114U Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları I Zorunlu 3+0 4.0
CBS116U Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Zorunlu 3+0 4.0
CBS118U Konumsal Veritabanı II Zorunlu 3+0 4.0
CBS120U Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartları ve Temel Mevzuat Zorunlu 3+0 4.0
İNG102U Yabancı Dil II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
CBS201U Uzaktan Algılama Zorunlu 2+0 4.0
CBS205U Fotogrametri Zorunlu 3+0 4.0
CBS209U CBS’de Proje Tasarımı ve Yönetimi I Zorunlu 3+0 4.0
CBS211U Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması Zorunlu 2+0 4.0
CBS213U CBS İçin Ofis Uygulamaları I Zorunlu 3+0 4.0
CBS215U Uzaktan Algılama Uygulamaları I Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
CBS210U CBS’de Proje Tasarımı ve Yönetimi II Zorunlu 3+0 4.0
CBS212U Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Zorunlu 3+0 4.0
CBS214U CBS İçin Ofis Uygulamaları II Zorunlu 3+0 4.0
CBS216U Uzaktan Algılama Uygulamaları II Zorunlu 3+0 4.0
CBS218U Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları II Zorunlu 3+0 4.0
KÜL202U Görsel Kültür Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Önlisans Programı Diploması” alırlar.