Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

  • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.
  • Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
EDB101U Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3+0 4.0
EDB103U Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü Zorunlu 3+0 5.0
EDB105U Batı Edebiyatında Akımlar I Zorunlu 3+0 4.0
EDB107U Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3+0 5.0
TDE101U Türkçe Ses Bilgisi Zorunlu 3+0 4.0
TDE103U Osmanlı Türkçesine Giriş I Zorunlu 3+0 5.0
Toplam       30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
EDB102U Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 3+0 4.0
EDB104U Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları Zorunlu 3+0 5.0
EDB106U Batı Edebiyatında Akımlar II Zorunlu 3+0 4.0
EDB108U Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 3+0 5.0
TDE102U Türkçe Biçim Bilgisi Zorunlu 3+0 4.0
TDE104U Osmanlı Türkçesine Giriş II Zorunlu 3+0 5.0
Toplam       30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EDB201U VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
EDB203U Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I Zorunlu 3+0 5.0
EDB205U Halk Hikayeleri Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
TDE201U Orhon Türkçesi Zorunlu 3+0 5.0
TDE203U Türkçe Cümle Bilgisi I Zorunlu 3+0 4.0
TDE205U Osmanlı Türkçesi Grameri I Zorunlu 3+0 5.0
Toplam       30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EDB202U XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
EDB204U Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II Zorunlu 3+0 5.0
EDB206U Halk Masalları Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
TDE202U Uygur Türkçesi Zorunlu 3+0 5.0
TDE204U Türkçe Cümle Bilgisi II Zorunlu 3+0 4.0
TDE206U Osmanlı Türkçesi Grameri II Zorunlu 3+0 5.0
Toplam       30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
EDB301U XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
EDB303U II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
EDB305U Türk Halk Şiiri Zorunlu 3+0 5.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
TDE301U XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Zorunlu 3+0 5.0
TDE303U Çağdaş Türk Yazı Dilleri I Zorunlu 3+0 5.0
TDE305U Genel Dilbilim I Zorunlu 3+0 4.0
Toplam       36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
EDB302U XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
EDB304U Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları Zorunlu 3+0 4.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
TDE302U XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili Zorunlu 3+0 5.0
TDE304U Çağdaş Türk Yazı Dilleri II Zorunlu 3+0 5.0
TDE306U Genel Dilbilim II Zorunlu 3+0 5.0
TDE308U II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 4.0
Toplam       36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EDB401U XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 5.0
EDB403U Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Zorunlu 3+0 4.0
EDB405U Çağdaş Türk Edebiyatları I Zorunlu 3+0 4.0
EDB407U Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri Zorunlu 3+0 4.0
TDE401U XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili Zorunlu 3+0 5.0
TDE403U Eleştiri Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
Toplam       30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
EDB402U XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı Zorunlu 3+0 5.0
EDB404U Çağdaş Türk Romanı Zorunlu 3+0 4.0
EDB406U Çağdaş Türk Edebiyatları II Zorunlu 3+0 4.0
EDB408U Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri Zorunlu 3+0 5.0
TDE402U Eleştiri Kuramları Zorunlu 3+0 5.0
TİY402U Türk Tiyatrosu Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
Toplam       30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.