Tarih Lisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan "Tarih araştırmaları ve okumaları" dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir.

Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Tarih Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
TAR101U Eski Anadolu Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR103U İslam Tarihi ve Medeniyeti I  Zorunlu 3+0 4.0
TAR105U Tarih Metodu  Zorunlu 3+0 4.0
TAR107U Orta Asya Türk Tarihi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR109U Hellen ve Roma Tarihi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR111U Osmanlı Türkçesi I  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR102U Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR104U İslam Tarihi ve Medeniyeti II  Zorunlu 3+0 4.0
TAR106U Büyük Selçuklu Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR108U Bizans Tarihi  Zorunlu 3+0 5.0
TAR110U İlk Müslüman Türk Devletleri  Zorunlu 3+0 5.0
TAR112U Osmanlı Türkçesi II  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
TAR203U Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR205U Türkiye Selçuklu Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR207U Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR209U Osmanlı Tarihi (1299-1566)  Zorunlu 3+0 5.0
TAR211U Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı  Zorunlu 3+0 5.0
TAR213U Osmanlı Türkçesi Metinleri I  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR204U Osmanlı Tarihi (1566-1789)  Zorunlu 3+0 4.0
TAR206U Osmanlı'da İskan ve Göç  Zorunlu 3+0 4.0
TAR208U Rusya Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR212U Osmanlı Tarihi (1789-1876)  Zorunlu 3+0 5.0
TAR214U Osmanlı Türkçesi Metinleri II  Zorunlu 3+0 5.0
TAR216U Osmanlı Yenileşme Hareketleri (1703-1876)  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 3+0 3.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 3+0 3.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 3+0 3.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3+0 4.0
TAR303U Osmanlı Tarihi (1876–1918) Zorunlu 3+0 4.0
TAR305U Tarihi Coğrafya Zorunlu 3+0 4.0
TAR307U Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Zorunlu 3+0 5.0
TAR309U Osmanlı İktisat Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
TAR311U Osmanlı Diplomasisi Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 3+0 3.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 3+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 3+0 3.0
TAR302U Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR304U Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
TAR306U XIX. Yüzyıl Türk Dünyası Zorunlu 3+0 5.0
TAR310U Modern Ortadoğu Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
TAR312U Türkiye'de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
TAR324U Eğitim Tarihi Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL401U Tarih Felsefesi I Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TAR301U Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR401U Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) Zorunlu 3+0 4.0
TAR403U Çağdaş Türk Dünyası Zorunlu 3+0 4.0
TAR405U Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 3+0 4.0
TAR407U Türk Basın Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL402U Tarih Felsefesi II Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
SNT402U Sanat Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR308U Hukuk Tarihi Zorunlu 3+0 3.0
TAR402U Türk Kültür Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TAR404U Bilim Tarihi Zorunlu 3+0 5.0
TAR406U Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Tarih Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.