Sosyoloji Lisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Sosyoloji Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.

Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir​.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Sosyoloji Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
ÇEK101U Sosyal Politika  Zorunlu 3+0 5.0
PSİ103U Psikoloji Zorunlu 3+0 4.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar  Zorunlu 3+0 5.0
SOS105U Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri  Zorunlu 3+0 4.0
ULİ305U Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler  Zorunlu 3+0 5.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
FEL102U Etik  Zorunlu 3+0 4.0
KÜL102U Kültür Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
MNT102U Sembolik Mantık  Zorunlu 3+0 6.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS104U İnsan ve Toplum  Zorunlu 3+0 5.0
SOS106U Birey ve Davranış  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL207U Felsefe  Zorunlu 3+0 4.0
İST203U İstatistik  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ201U Sosyal Psikoloji I  Zorunlu 3+0 4.0
SİY201U Siyaset Bilimi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS201U Klasik Sosyoloji Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS203U Antropoloji  Zorunlu 3+0 4.0
SOS205U Toplumsal Değişme Kuramları  Zorunlu 3+0 3.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL202U Bilim Felsefesi  Zorunlu 3+0 4.0
FEL208U Eğitim Felsefesi  Zorunlu 4+0 6.0
İŞL202U Kamu Yönetimi  Zorunlu 3+0 5.0
PSİ192U Eğitim Psikolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ202U Sosyal Psikoloji II  Zorunlu 3+0 4.0
SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları  Zorunlu 3+0 4.0
SOS303U Ekonomi Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS305U Aile Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS307U Kültür Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS309U Yeni Toplumsal Hareketler  Zorunlu 3+0 5.0
SOS311U Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MNT302U Mantığın Gelişimi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler  Zorunlu 3+0 4.0
SOS304U Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik  Zorunlu 3+0 4.0
SOS306U Endüstri Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS308U Kent Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS310U Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
SOS313U Türkiye' de Sosyoloji  Zorunlu 3+0 5.0
SOS315U İletişim Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS317U Hukuk Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS319U Türkiye' nin Toplumsal Yapısı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS321U Çevre Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
MNT402U Klasik Mantık  Zorunlu 3+0 4.0
SOS312U Türk Sosyologları  Zorunlu 3+0 5.0
SOS314U Din ve Toplum  Zorunlu 3+0 5.0
SOS316U Medya Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
SOS318U Suç Sosyolojisi  Zorunlu 3+0 5.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

 

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Sosyoloji Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sosyoloji Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Sosyoloji Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.