Felsefe Lisans Programı Diğer Açıköğretim Programları

Programın Amaçları

Felsefe Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.​

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Felsefe Lisans Programına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Bu programa kayıt olabilmek için kayıt türleri ve koşullarını anlatan Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasını inceleyebilirsin.

Program Dersleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I  Zorunlu 3+0 3.0
ÇEK101U Sosyal Politika  Zorunlu 3+0 5.0
FEL101U İlkçağ Felsefesi  Zorunlu 3+0 5.0
PSİ103U Psikoloji Zorunlu 3+0 4.0
SOS101U Sosyolojiye Giriş  Zorunlu 3+0 4.0
SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar  Zorunlu 3+0 5.0
TAR113U Uygarlık Tarihi I  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II  Zorunlu 3+0 3.0
KÜL102U Kültür Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
MAT103U Genel Matematik  Zorunlu 3+0   4.0
MNT102U Sembolik Mantık  Zorunlu 3+0 6.0
SOS104U İnsan ve Toplum  Zorunlu 3+0 5.0
SOS106U Birey ve Davranış  Zorunlu 3+0 4.0
TAR114U Uygarlık Tarihi II  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL201U Epistemoloji  Zorunlu 3+0 6.0
FEL203U Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi  Zorunlu 3+0 4.0
FEL205U Ortaçağ Felsefesi I  Zorunlu 3+0 5.0
FEL207U Felsefe  Zorunlu 3+0 4.0
SOS201U Klasik Sosyoloji Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
SOS203U Antropoloji  Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL204U Metafizik  Zorunlu 4+0 6.0
FEL206U Ortaçağ Felsefesi II  Zorunlu 3+0 5.0
PSİ192U Eğitim Psikolojisi  Zorunlu 3+0 4.0
SAN202U Güzel Sanatlar  Zorunlu 3+0 4.0
SOS202U Modern Sosyoloji Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  Zorunlu 3+0 3.0
TAR224U Bilim ve Teknoloji Tarihi  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 30
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ALM301U Almanca 1 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FEL102U Etik  Zorunlu 3+0 4.0
FEL202U Bilim Felsefesi  Zorunlu 3+0 4.0
FEL301U Moders Felsefe I  Zorunlu 3+0 6.0
FEL303U Siyaset Felsefesi I  Zorunlu 3+0 5.0
FOT101U Temel Fotoğrafçılık  Zorunlu 3+0 4.0
FRA301U Fransızca 1 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG301U Ingilizce 1 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
SOS301U Çağdaş Sosyoloji Kuramları  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL106U İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri  Zorunlu 3+0 4.0
ALM302U Almanca 2 (ALM) Zorunlu 0+0 3.0
FEL302U Modern Felsefe II  Zorunlu 3+0 5.0
FEL304U Siyaset Felsefesi II  Zorunlu 3+0 5.0
FRA302U Fransızca 2 (FRA) Zorunlu 0+0 3.0
İNG302U Ingilizce 2 (ING) Zorunlu 0+0 3.0
MNT302U Mantığın Gelişimi  Zorunlu 3+0 5.0
SİY102U Türk Siyasal Hayatı  Zorunlu 3+0 4.0
SOS302U Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler  Zorunlu 3+0 4.0
Toplam 36
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL401U Tarih Felsefesi I  Zorunlu 3+0 4.0
FEL403U Çağdaş Felsefe I  Zorunlu 3+0 4.0
FEL405U Türkiye' de Felsefenin Gelişimi I  Zorunlu 3+0 4.0
FEL407U Estetik ve Sanat Felsefesi  Zorunlu 3+0 4.0
FEL409U Dil Felsefesi  Zorunlu 3+0 4.0
İŞL293U Girişimcilik ve İş Kurma Zorunlu 3+0 3.0
PSİ201U Sosyal Psikoloji I  Zorunlu 3+0 4.0
TÜR201U Türk Dili I  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
FEL306U Zihin Felsefesi  Zorunlu 3+0 4.0
FEL402U Tarih Felsefesi II  Zorunlu 3+0 4.0
FEL404U Çağdaş Felsefe II  Zorunlu 3+0 4.0
FEL406U Türkiye' de Felsefenin Gelişimi II  Zorunlu 3+0 4.0
İLT184U Etkili İletişim Teknikleri Zorunlu 3+0 3.0
MNT402U Klasik Mantık  Zorunlu 3+0 4.0
PSİ202U Sosyal Psikoloji II  Zorunlu 3+0 4.0
TÜR202U Türk Dili II  Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

Değerlendirme ve Dersi Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Mezun Olma Koşulları

Felsefe Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Felsefe Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız 2. Üniversite

Felsefe Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsin.