Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık) Diğer Açıköğretim Programları

Uzaktan öğretim, 'öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan' çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programları yeni açılmıştır.

Programa ait bölümler aşağıda listelenmiştir. Bilgi edinmek istediğin bölüme tıklayarak, detaylarına ve okutulan derslere erişebilirsin.