AÖF'e Af Kapsamında Kayıt Olmak Diğer Yöntemler

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2547 Sayılı Kanuna, 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile eklenen Geçici 68. Maddesinde "Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler."denilmektedir.

6569 sayılı Kanun kapsamından; kaydı silinenler, ÖSYS ile yerleşip kayıt yaptırmayanlar ile kurumlar arası yapılan Protokolden başvurup kayıt yaptırmayanlar bu kanun kapsamından yararlanarak 27 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlar,

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. maddesinde "Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler." denilmektedir.

Buna göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden 25.02.2011 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bu fakültelerin programlarına (2010 öğretim yılı ve öncesi ÖSYS/2010 öğretim yılı ve öncesi Protokol) kapsamında yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayanlar, 6353 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak 24 Temmuz 2015 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlar,

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına Af Kapsamında Kayıt işlemleri "İnternet Başvuru" ve "AÖF Bürolarından Kayıt" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecektir.

Af Kapsamında Kayıt için İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri

2016-2017 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri*
İnternet Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2015 Pazartesi - 08 Eylül 2015 Salı
İnternet Başvuru Adresi http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 31 Ağustos 2015 Pazartesi - 07 Eylül 2015 Pazartesi
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 08 Eylül 2015 Salı

Adaylar, http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet başvuru sitesinin ana sayfasında bulunan "Af Kapsamında Kayıt" bağlantısına tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

05 Eylül 2015 Cumartesi günü AÖF Büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

6569 sayılı kanundan yararlanıp 23 Ocak 2015 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapıp ancak 23 Şubat 2015 - 01 Mart 2015 tarihleri arasında kayıt yaptırmayanlar da yeniden başvuru yapmaksızın kayıtlarını 2015-2016 öğretim yılı Güz Dönemi ilgili kayıt tarihleri arasında yapabileceklerdir.